Client: HAN |

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)  wilde graag een film om studenten te werven voor de opleiding elektrotechniek, waarbij een student van hun centraal staat. Deze student heeft namelijk binnen zijn studie een eigen bedrijf opgericht dankzij de HAN. Hierbij willen zij potentiële studenten laten zien dat de HAN een plek is waar innovatie en eigen initiatieven worden gestimuleerd. De film zal op social media en hun website worden ingezet om zo potentiële studenten te werven voor de opleiding elektrotechniek. Ook is er voor de social media verschillende formaten video aangeleverd.